Korzyści dla warsztatów

Zapraszamy do współpracy warsztaty samochodowe, które chcą się rozwijać. Oferujemy wsparcie merytoryczne, finansowe, techniczne. :: AutoCrew - Korzyści dla warsztatów

Co oferuje firma Bosch w ramach współpracy?

Warsztaty AutoCrew są samodzielne pod względem prawnym i finansowym, a z firmą Bosch łączy je dwustronna umowa autoryzacyjna. Przynależność do sieci  wiąże się ze wzrostem prestiżu firmy, jako członka światowej organizacji usługowej  oraz zapewnia serwisowi uzyskanie z tego tytułu wymiernych korzyści związanych z obsługą klientów. Administrator sieci oferuje dodatkowe wsparcie m. in. obejmujące:

w zakresie kompetencji pracowników

 • różnorodne szkolenia techniczne (1- i 2-dniowe) organizowane w Centrum Szkoleniowym Robert Bosch Sp. z o.o. po preferencyjnych cenach.
  Szczegółowy wykaz i zakres szkoleń technicznych wraz z terminami:
  szkolenia techniczne w Robert Bosch Sp. z o.o.
 • doradztwo techniczne prowadzone przez szkoleniowców firmy Bosch
 • hotline, Hotmail, baza wiedzy
 • szkolenia nietechniczne związane z działalnością warsztatową, np. obsługa klienta, szkolenia menedżerskie, GVO, analiza warsztatowa itp.

w zakresie wyposażenia warsztatu:

 • możliwość zakupu urządzeń po preferencyjnych cenach
 • doradztwo techniczne

w zakresie działań marketingowych:

 • bezpłatna strona internetowa oraz e-mail
 • sezonowe akcje promocyjne skierowane do klienta ostatecznego
 • promocja sieci AutoCrew przy wykorzystaniu różnorodnych instrumentów marketingowych
 • wykorzystanie materiałów promocyjnych i reklamowych
 • wsparcie przy organizacji wybranych lokalnych akcji promocyjnych
 • kampanie wizerunkowe np. w Internecie, TV, radio

w zakresie posługiwania się logiem AutoCrew:

jednolita koncepcja Corporate Identity pozwalająca na używanie znaku firmowego zgodnie z wytycznymi Administratora przy wizualizacji budynku, oznaczaniu dróg dojazdowych, doborze ubrań roboczych dla pracowników warsztatowych i punktu obsługi klienta oraz na dokumentach, reklamach, pieczątkach firmowych itp.

w zakresie sprzedaży i dystrybucji części firmy Bosch:

 • udział w programie lojalnościowym Bosch Extra oraz konkursy sprzedażowe z atrakcyjnymi nagrodami
 • wypłata prowizji w wysokości proporcjonalnej do wykonywanego obrotu na częściach Bosch

w zakresie obsługi funkcjonalnej:

 • możliwość wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO z pomocą Bosch
 • jednolite adresy e-mailowe
 • Biuletyny Serwisowe zawierające najistotniejsze informacje związane z funkcjonowaniem sieci i jej rozwojem
 • Telegramy Serwisowe z bieżącymi informacjami technicznymi

Firma Bosch oferuje również serwisom pomoc przy rozbudowie i wyposażeniu warsztatu oraz w rozszerzaniu działalności usługowej i pozyskiwaniu nowych klientów.